افتخارات

شرکت سیلوسازان تهران با بیش از نیم قرن سابقه در صنعت سیلوسازی، تنها مجری و سازنده ی سیلوهای فلزی با سیستم لیپ آلمان در ایران می باشد